Werkwijze

Doel
Het doel van de Stichting Twenter Tainment is om kleinschalig podia te organiseren voor amateurmuzikanten. Muzikanten worden hiertoe uitgenodigd of melden zichzelf.
De stichting richt zich met name op muzikanten in de leeftijdsgroep 30+, omdat er voor jongeren op dit gebied al diverse organisaties bestaan

De stichting is ontstaan in Twente en hoewel de naam anders sugggereert beperken de activiteiten zich niet tot alleen dat deel van Nederland.


Muzikanten
De muzikanten zijn getalenteerde amateurs die graag meer podiumervaring willen opdoen. Het streven van de stichting is om een breed scala aan muziekstijlen aan bod te laten komen. Over het algemeen betreft het optredens met een laag volume aan geluid. Vaak wordt er opgetreden in horecagelegenheden. Er wordt ook opgetreden voor goede doelen, zoals zorginstellingen, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen e.d. Deze instellingen betalen alleen een vergoeding voor de door de muzikanten gemaakte kosten.

Uit een kern van muzikanten kunnen ensembles worden ingehuurd voor allerlei evenementen, als recepties, dinerdansants, verjaardagsfeesten, open huis feesten, tuinfeesten, buurtfeesten, productpresentaties. Hiervoor gelden andere tarieven. Ook hiervoor ontvangen de muzikanten alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.


FinanciŽn
De stichting wordt gefinancierd door optredens voor particulieren en bedrijven. Daarnaast zijn sponsors welkom.


Opdrachtgevers en kleine podia
Belangstellenden kunnen telefonisch, schriftelijk of via e-mail een verzoek indienen voor een optreden. Na het optreden ontvangt de opdrachtgever een gespecificeerde factuur, met daarop de toevoeging van 9% BTW De factuur dient binnen veertien dagen te worden voldaan. De opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor de afdracht van loonbelasting en sociale premies.
Op de pagina "Contact" worden de contactgegevens vermeld.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08154995.